Interdyscyplinarne koła naukowe

Znaczenie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych we współczesnym społeczeństwie jest ogromne. Rozumienie szeroko rozumianej przyrody, umiejętności pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz ich przekazywania z wykorzystaniem technik informatycznych to bardzo ważny obszar aktywności pozalekcyjnej.

Categories: Non classé