TWOJE DANE TWOJA SPRAWA

PROGRAM EDUKACYJNY "TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA"

Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli”. Organizatorem projektu był UODO. Dzięki całorocznej pracy i realizacji zadań znacząco podniosła się wiedza naszych uczniów o zasadach ochrony swoich danych osobowych i zagrożeniach jakie płyną z Internetu.OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA. SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. INICJATYWA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI”
 
W ramach tego programu cała nasza społeczność szkolna realizuje inicjatywy wprowadzające w tajniki RODO. Odbyło się już sz  kolenie wyjazdowe naszego inspektora oraz warsztaty dla nauczycieli. Na lekcjach WOS w klasach gimnazjalnych nauczyciele omawiali zagadnienia ochrony danych osobowych podczas wyborów. Klasy młodsze dowiedziały się, jak bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu. Podczas zamiany szkoły w Hogward uczniowie częstowali się „ODOsłodyczami” a nasi goście otrzymali „ODOperze”. Wszyscy uczestniczyli w pogadankach na temat „Ochrony danych osobowych w szkole i nie tylko”. Kolejne ciekawe inicjatywy przed nami. Wykaz naszej aktywności na stronie UODO.