• Wydarzenia

  Facebook

  Sukces Zofii w XXIV Wojewódzkim Finale Konkursu Krajoznawczego...

 • Zastępstwa

  Wtorek 11.06.2019

  /zaktualizowano 10.06.2019/

  11.06.2019...

 • Ogłoszenia

  Po nadaniu szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu … popołudniowy festyn

 • Szkolna biblioteka

  Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką...

Priorytety

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.